Miasto Ustroń

Fotorelacja - Hapenning "Listy do Ziemi"

12-04-2017
W dniu 12 kwietnia 2017r. na ustrońskim rynku odbył się happening "Listy do Ziemi" zorganizowany przez Fundację "Arka".  W wydarzeniu wzięła udział młodzież z ustrońskich szkół podstawowych (SP1 oraz SP 2).  Podczas spotkania uczestnicy byli zaangażowani w działania na rzecz ochrony przyrody poprzez animacje oraz pisanie listów do Matki Ziemi.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl