Miasto Ustroń

Fotorelacja - Wręczenie nagród i wyróżnień podczas sesji Rady Miasta

20-12-2018
Koniec roku to czas podsumowań pracy i zaangażowania poszczególnych jednostek kulturalnych, oświatowych oraz nas samych. Każdy człowiek zwraca się z refleksją i uświadamia sobie jak szybko biegnie czas i rozważa swoje sukcesy i porażki, starając się wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Tradycją się stało, że właśnie na ostatniej przedświątecznej sesji Rady Miasta Ustroń, chcielibyśmy zaprezentować Państwu organizacje, które wpłynęły na rozwój kulturalny naszego miasta. Od 2014r. Miasto Ustroń przyznaje coroczną nagrodę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, którą otrzymuje się nie tylko za wybitne osiągnięcia w tejże dziedzinie ale za wieloletnie zaangażowanie w działalność społeczno – kulturalną. 

W tym roku nagrodą za wybitne osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury pragniemy uhonorować:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, które powstało w 2005r.
w celu integracji środowisk ewangelickich i katolickich oraz wzmocnienia ekumenicznego dialogu międzywyznaniowego. Owocem współpracy międzywyznaniowej są liczne działania kulturalne promujące ekumenizm poprzez organizowane przez Stowarzyszenie: wykłady, wystawy artystyczne, konferencje, spotkania poetyckie. Sztandarową imprezą organizowaną od 13-ty lat jest Festiwal Ekumeniczny, który odbywa się w Ustroniu od połowy czerwca do połowy sierpnia. Przy okazji działań artystycznych, konferencji powstawały publikacje promujące wartości ekumeniczne jedną z nich jest wydana przez Stowarzyszenie publikacja pt. "Kościoły chrześcijańskie same o sobie".
Działalność ChSE w Ustroniu została uhonorowana Złotą Odznaką za Zasługi dla województwa Śląskiego.

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” Franklin Delano Roosevelt

Nagrodę z rąk Burmistrza Miasta Ustroń Przemysława Korcza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Marcina Janika odebrali: ks. Radca Piotr Wowry, ks. Wiesław Bajger oraz Wanda Misiorz.

Ustroński Chór Ewangelicki, działa nieprzerwanie od 120 lat i jest jednym z najstarszych chórów wyznaniowych działających na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jest zaangażowany w działalność sakralną i życie kościelne parafii Ewangelicko – Augsburskiej  Ap. Jakuba Starszego, jak i świecką. W czasie przedwojennym jak i zaraz po II Wojnie Światowej na barkach chóru spoczywała organizacja oprawy artystycznej ustrońskich dożynek. Przygotowywał również liczne przedstawienia teatralne. Obecnie zaangażowany jest w organizację licznych wydarzeń kulturalno – religijnych na terenie rodzinnej parafii, jak również występuje dla kuracjuszy przebywających w Szpitalu na Zawodziu. Chór występował wielokrotnie poza granicami prezentując tradycję Śląska Cieszyńskiego na terenie Francji, Niemiec, Czech, Węgier, Słowacji i Szwecji. Występuje również w wielu ewangelickich parafiach znajdujących się poza diecezją cieszyńskiego. Podczas obchodów 100-lecia istnienia w 1998 roku otrzymał m.in. Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. W tym roku podczas jesiennego zjazdu chórów diecezji cieszyńskiej chór uhonorowano Złotą Odznaką za Zasługi dla województwa Śląskiego.

„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź. Tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie śpiewają”                                                                                         J.W. Goethe

Nagrodę z rąk Burmistrza Miasta Ustroń Przemysława Korcza oraz Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń Marcina Janika odebrali: dyrygent chóru Paweł Branc, prezes chóru Jerzy Tomiczek wraz z żoną Lidią Tomiczek.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl