Miasto Ustroń

Fotorelacja - "Świat Ikon" wystawa Krzysztofa Liszki

06-04-2019

W Muzeum "Zbiory Marii Skalickiej" w dniu 6 kwietnia 2019r. odbył się wernisaż wystawy pt. Świat Ikon - pisanych ikon przez Krzysztofa Liszkę.  Na wystawie zobaczyć można prace zarówno najstarsze jak i z ostatnich lat. Ikony zostały ułożone i pogrupowane według podstawowych typów kanonicznych. Pozwoliło to usystematyzować materiał a także stworzyć możliwość porównania z klasyczną ikoną występującą w Prawosławiu. Tytuł ekspozycji wskazuje na pewną odrębność i wyjątkowość świata ikon, fascynującego od dawna wielu, nie tylko profesjonalnych malarzy. Świat ten, nieco tajemniczy i niezrozumiały dla odbiorcy zachodniego chrześcijaństwa, przez przekaz uniwersalnych duchowych treści fascynuje i zachęca do „wejścia” w głębię duchowości, dalej poza sferę malarską. Wystawa ta jest drugą ekspozycją prac autora. Pierwsza odbyła się w Katowicach w 2018r.  zorganizowana przez Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa. Ekspozycja ikon potrwa do 26 czerwca.

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl