Miasto Ustroń

Fotorelacja - Karta Seniora

19-02-2020
Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora na spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego wieku. Spotkanie uświetnił Adam Makowicz, pianista jazzowy, Honorowy obywatel miasta Ustroń. Burmistrz oficjalnie wręczył pierwszych pięć Kart Seniora, najbardziej aktywnym seniorom UTW.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl