Miasto Ustroń

Fotorelacja - Ustroń otwiera się na LATO! w zielone gramy!

26-06-2020
Ustroń otwiera się na LATO! w zielone gramy!
26-27.06.2020

Inne niż zwykle Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego.
Mobilne koncerty grane z pokładu piętrowego zielonego autobusu.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl