Miasto Ustroń

Miasto

Niekorzystne warunki aerosanitarne

W związku z niekorzystnymi prognozami dotyczącycmi jakości powietrza w załączniku zamieszczamy nastepujące dokumenty:

1.Aktualne powiadomienie o jakości powietrza;

2. POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM II -    OSTRZEŻENIE);

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 23.11.2018

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH wraz z PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza) .

Wymiana kotłów na terenie Miasta Ustroń – na przełomie lat 2005-2016 !

W naszym mieście już od 2005 r. realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń”, (przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/293/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2005 r). Wówczas dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła udzielane były z własnych środków Miasta Ustroń. Łączne nakłady na ten cel wynosiły łącznie w latach 2005-2009 184 368,75 zł.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Labolatorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Labolatorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.  Osoba paląca śmieci w domowym piecyku, lub ogrodowym ognisku narusza przepis art. 191 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21):
 „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl