Miasto Ustroń

Miasto

Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

W związku z niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi w załącznikach zamieszczono:
1. Powiadomienie o jakości powietrza;
2. Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. (II poziom informowania)

!!! ALARM SMOGOWY !!! - ODWOŁANY

W związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi podajemy do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

- powiadomienie o jakości powitrza;

- POWIADOMIENIE o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu;

- POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM III - ALARM SMOGOWY)

!!! ALARM SMOGOWY !!! - ODWOŁANY

W związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami aerosanitarnymi podajemy do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

- powiadomienie o jakości powitrza;

- POWIADOMIENIE o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu;

- POWIADOMIENIE o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  (POZIOM III - ALARM SMOGOWY)                                                                                      

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 23.11.2018

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH wraz z PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza) .

Wymiana kotłów na terenie Miasta Ustroń – na przełomie lat 2005-2016 !

W naszym mieście już od 2005 r. realizowany jest „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń”, (przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/293/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2005 r). Wówczas dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła udzielane były z własnych środków Miasta Ustroń. Łączne nakłady na ten cel wynosiły łącznie w latach 2005-2009 184 368,75 zł.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Labolatorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.

Miasto Ustroń zawarło umowę z Centralnym Labolatorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie badania odpadów paleniskowych.  Osoba paląca śmieci w domowym piecyku, lub ogrodowym ognisku narusza przepis art. 191 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21):
 „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów, podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl