Miasto Ustroń

Miasto

Wydział Administracji Elektronicznej

Tel. 33 85 79 346, 33 85 79 347

Kierownik Referatu Informatyki MICHAŁ GLAJC
Tel. 33 85 79 333

Naczelnik MAREK LANDOWSKI
Tel. 33 85 79 333

Wydział Finansowy

Referat Budżetowy
Tel. 33 85 79 307, 33 85 79 308, 33 85 79  309, 33 85 79 339, 33 85 79 340

Kierownik EWA WITOSZEK 
Tel. 33 85 79 359

 
Referat Podatkowy
Tel. 33 85 79 30533 85 79 310, 33 85 79 311, 33 85 79 353

Kasa
Tel. 33 85 79 312

Kierownik WALDEMAR WĘGLORZ
Tel. 33 85 79 344

Wydział Inwestycji

Tel. 33 85 79 320, 33 85 79 355, 33 85 79 356

Naczelnik ANDRZEJ SIEMIŃSKI
Tel. 33 85 79 319

Wydział Mieszkaniowy

Tel. 33 85 79 331

Naczelnik TERESA BURY
Tel. 33 85 79 321

Wydział Organizacyjny

Tel. 33 85 79 315, 33 85 79 334, 33 85 79 341

Biuro Podawcze  
Tel. 33 85 79 350

Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Tel. 33 85 79 354

Kadry
Tel. 33 85 79 357

Naczelnik IRENEUSZ STANIEK

Tel. 33 85 79 358

Wydział Prawny

Tel. 33 85 79 327

Naczelnik MARIA SIKORA 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 33 85 79 329, 33 85 79 345

Ewidencja ludności i dowody osobiste
Tel. 33 85 79 302

Naczelnik  ALICJA ŻYŁA
Tel. 33 85 79 303

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 33 85 79 325
E-mail: usc@ustron.pl

Kierownik BEATA CHLEBEK 

Straż Miejska

43-450 Ustroń, ul. A. Brody 16
Tel. 33 854 34 83
Kom. 604 558 321
E-mail: strazmiejska@ustron.pl

Komendant JACEK TARNAWIECKI
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl