Miasto Ustroń

Miasto

Przedszkole nr 1

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 9
Tel. 33 854 22 95
E-mail: przedszkole1.ustron@op.pl
Strona www: p1ustron.szkolnastrona.pl

Przedszkole nr 2

43-450 Ustroń, ul. Strażacka 1
Tel. 33 854 23 88
E-mail: p2@ustron.pl

Przedszkole nr 4

43-450 Ustroń, ul. Wiśniowa 13
Tel. 33 854 24 95
E-mail: p4@ustron.pl
Strona www: przedszkolenr4.przedszkolowo.pl

Przedszkole nr 5

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 127
Tel. 33 854 27 96
E-mail: p5u@wp.pl

Przedszkole nr 6

43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7
Tel. 33 854 35 94
E-mail: p6ustron@gmail.com
Strona www: p6ustron.edupage.org

Przedszkole nr 7

43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 16
Tel. 33 854 37 02
E-mail: przedszkole7ustron@op.pl
Strona www: przedszkole7ustron.szkolnastrona.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl