Miasto Ustroń

„Aktywna tablica”

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

Od roku szkolnego 2018/2019 w ramach programu trzy szkoły podstawowe z Miasta Ustroń: Szkoła Podstawowa nr 1, Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy oraz Szkoła Podstawowa nr 5, zostaną zaopatrzone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Każda placówka otrzyma dwa interaktywne monitory dotykowe.

Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu każda szkoła otrzymała maksymalnie możliwą kwotę, tj. 14 tys. zł, co stanowi 80% kosztów zakupu sprzętu. Miasto Ustroń, jako organ prowadzący szkołę, był zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, tj. 20% w wys. 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła łącznie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).  Łączna kwota pozyskanych środków dla wszystkich trzech szkół w ramach programu wyniosła 42 tys. złotych.

Nowoczesny sprzęt umożliwi uczniom i nauczycielom rozwijanie własnych kompetencji oraz przygotuje dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez nowe doświadczenia, uczniowie poznają możliwości, jakie stwarza wykorzystanie nowych technologii, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają na dalszych etapach edukacji.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl