Miasto Ustroń

„Aktywna tablica”

„Aktywna tablica” - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019

W ramach programu szkoły podstawowe z Miasta Ustroń, tj.:

  • Szkoła Podstawowa nr 1,
  • Szkoła Podstawowa nr 2,
  • Szkoła Podstawowa nr 3,
  • Szkoła Podstawowa nr 5,
  • Szkoła Podstawowa nr 6
zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Każda placówka otrzymała dwa interaktywne monitory dotykowe.

Na zakup pomocy dydaktycznych każda szkoła otrzymała maksymalnie możliwą kwotę, tj. 14 tys. zł, co stanowiło 80% kosztów zakupu sprzętu. Miasto Ustroń, jako organ prowadzący szkołę, był zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, tj. 3,5 tys. zł, co stanowiło 20% kosztów zakupu sprzętu. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła łącznie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Łączna kwota pozyskanych środków dla wszystkich szkół w ramach programu wyniosła 70 tys. złotych.
Łączna kwota wkładu własnego Miasta Ustroń wyniosła 17,5 tys. złotych.
Łączna kwota zakupu pomocy dydaktycznych dla wszystkich placówek wyniosła 87,5 tys. złotych.

Nowoczesny sprzęt umożliwia uczniom i nauczycielom rozwijanie własnych kompetencji. Poprzez nowe doświadczenia, uczniowie poznają możliwości, jakie stwarza wykorzystanie nowych technologii, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują na dalszych etapach edukacji. Zajęcia z udziałem interaktywnych monitorów dotykowych przygotowują dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl