Miasto Ustroń

Aleksander Poniatowski

Tel. 667 750 731
E-mail: aleksanderponiatowski@interia.pl

Kadencja: VIII
Okręg: nr 5
Komitet wyborczy: KWW PROJEKT USTROŃ

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA INFRASTRUKTURY - Przewodniczący
  • KOMISJA KOORDYNACYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA  - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 5 (Osiedle Ustroń Górny ulice: Asnyka, Drozdów (do nr 5a po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), Jelenica, Kluczyków, Kochanowskiego, Lipowa (do nr 9 po stronie lewej i do nr 8a po stronie prawej), M. Skłodowskiej, Myśliwska, Olchowa, Partyzantów, Reja, Skowronków, Wierzbowa, 3 Maja (od nr 20 do nr 116 po stronie prawej))
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl