Miasto Ustroń

Artur Kluz

Tel. 600 359 803
E-mail: artur-kluz@wp.pl

Kadencja: VIII
Okręg: nr 9
Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Przewodniczący
  • KOMISJA KOORDYNACYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA RODZINY I ŚRODOWISKA - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 9 (Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Beskidzka, Choinkowa, Długa (od nr 37 po stronie lewej i od nr 40 po stronie prawej), Dominikańska, Jana Sztwiertni (do nr 30 po stronie prawej i do nr 15A po stronie lewej), Jasna, Jaśminowa, Katowicka (od nr 100 do nr 148 po stronie prawej i od nr 101 do nr 153 po stronie lewej), Kwiatowa, Miła, Nad Bładnicą, Pawła Steltera, Siewna, Urocza, Wiśniowa, Wspólna)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl