Miasto Ustroń

Bożena Piwowar

Tel. 502 311 584
E-mail: lypowska@wp.pl

Kadencja: VIII
Okręg: nr 12
Komitet wyborczy: KWW PROJEKT USTROŃ

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA - Przewodnicząca
  • KOMISJA KOORDYNACYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA REWIZYJNA - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 12 (Osiedle Ustroń Lipowiec ulice: Działkowa, Górna, Kamieniec (od nr 9), Kręta, Leśna (od nr 10), Lipowska (od nr 22 po stronie prawej), Lipowski Groń, Mokra, Podgórska, Spokojna, Szkolna, Wałowa)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl