Miasto Ustroń

Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciągnięcie ręki


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie,
Działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Projekt polega na rozwoju cyfrowych usług publicznych w Mieście Ustroń poprzez digitalizację zbiorów związanych z historią miasta oraz wdrożenie szeregu rozwiązań i aplikacji cyfrowych. W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna, zintegrowana i wielofunkcyjna platforma informacyjno-komunikacyjna, adresowana do mieszkańców Miasta Ustronia, przedsiębiorców oraz turystów, składająca się
z modułów odpowiadających wybranym usługom publicznym, tj.: e-Turystyka, e-Rekreacja, e-Promocja, e-CZK (Centrum Zarządzania Kryzysowego), e-Śmieci, e-Cmentarz i e-Dzieje.

Wartość projektu: 3 215 960,82 zł
Dofinansowanie: 2 637 771,70 zł (85%)
Wkład własny: 578 189,12 zł (15%)

Termin realizacji projektu: 20.03.2017-31.12.2020
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl