Miasto Ustroń

Dariusz Śleziona

Tel. 663 606 668
E-mail: dariusz.sleziona@interia.eu

Kadencja: VIII
Okręg: nr 8
Komitet wyborczy: KWW PROJEKT USTROŃ

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - Przewodniczący
  • KOMISJA KOORDYNACYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Członek Komisji
  • KOMISJA RODZINY I ŚRODOWISKA - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 8 (Osiedle Ustroń Dolny ulice: Bema, Dąbrowskiego, Długa (do nr 33 po stronie lewej i do nr 34 po stronie prawej), dr Michała Grażyńskiego po stronie lewej (za wyjątkiem nr 27, 31) Owocowa, Fabryczna, lgnacego Daszyńskiego, Kaczeńców, Kuźnicza (do nr 5), Ogrodowa, Polna, Sikorskiego, Sportowa, Strażacka, Traugutta, Wybickiego)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl