Miasto Ustroń

Ekologiczny Dzień Dziecka 2015

W programie odbył się happening „Ziemia w naszych rękach” (uczestnicy dosłownie wzięli kulę ziemską w swoje ręce!), gra EKO Memory, dzięki której można było szybko poznać i zapamiętać codzienne działania i nawyki, które maja wpływ na środowisko. Natomiast Zielone Kino dało możliwość samodzielnego wytwarzania energii potrzebnej do uruchomienia komputera i rzutnika, z których odbył się ekologiczny pokaz multimedialny.

Dzieci mogły także przez chwilę spojrzeć na świat oczami architekta i z kartonów oraz surowców wtórnych budowały miasto pełne ekologicznych rozwiązań. Do dyspozycji było również Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej wyposażone w pracownie komputerowe i minielektrownie Odnawialnych Źródeł Energii.

Więcej informacji ...
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl