Miasto Ustroń

Emil Baumeister

Profesor gimnazjum w Wurzburgu w Niemczech, zainicjował kontakty i rozwój wzajemnych stosunków pomiędzy młodzieżą niemiecką a polską.
Po raz pierwszy przybył do Polski w 1981 r., aby dostarczyć paczki żywnośćiowe. Potem wielokrotnie przywoził mieszkańcom Ustronia żywność, lekarstwa i odzież. Zorganizował wiele wycieczek do Polski, których trasa prowadziła nie tylko do Ustronia, ale też i do Częstochowy, Krakowa, Oświęcimia.
Emil Baumeister postawił sobie jako główny cel swojej działalności dać lekcję poglądową uczestnikom wycieczek: młodzieży i jej rodzicom, gronu nauczycielskiemu o tragedii jaka miała miejsce w Auschwitz-Birkenau, o Polsce, jej kulturze, jak również o dobrym, gościnnym narodzie i pięknym polskim krajobrazie.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl