Miasto Ustroń

Infrastruktura dla obsługi podróżnych w UstroniuMiasto Ustroń realizować będzie projekt pn. Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna  działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie:

- Budowę Centrum Obsługi Pasażera

- Budowę parkingu Park & Ride

- Montaż 11 stacji naprawczych dla rowerów (MOR)

- Przystosowanie miejsc do wypożyczalni rowerów

- Stworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych

- Montaż małej architektury

Wartość projektu: 2 011 837,80  zł

Dofinansowanie: 1 337 083,03 zł

Wkład własny: 674 754,77 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl