Miasto Ustroń

Jadwiga Krężelok

Tel. 512 220 027
E-mail: hedwigmikus@op.pl

Kadencja: VIII
Okręg: nr 4
Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA RODZINY I ŚRODOWISKA - Członek Komisji
  • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 4 (Osiedle Ustroń Centrum ulice: Andrzeja Brody, Cieszyńska (od nr 1 po stronie lewej za wyjątkiem nr 31, 33, 35), Jana Wantuły, M. Konopnickiej, Ks. Ludwika Kojzara, Katowicka II od nr 6 do nr 30, Os. Centrum, Piękna, Pasieczna, Widokowa)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl