Miasto Ustroń

Leo Siebierski

O swoim polskim pochodzeniu mówi z dumą, ale i pokorą, przynależność do narodu traktuje bowiem jako ważny składnik swojego człowieczeństwa. Pomimo, iż od wielu lat mieszka w niemieckim Neukirchen-Vluyn, odległym o niespełna 1200 km od Ustronia, jest chyba jedynym obywatelem Niemiec, który tak często i chętnie przyjeżdża do naszego uzdrowiskowego miasta.
Jako członek stowarzyszenia współpracy zagranicznej w Neukirchen-Vluyn jest osobą odpowiedzialną za kontakty niemiecko-polskie i wspólnie z żoną Hildegardą wnosi ogromny osobisty wkład w rozwój stosunków partnerskich pomiędzy Ustroniem a Neukirchen-Vluyn. To właśnie dzięki  jego postawie kontakty te należą do wzorowych wśród miast partnerskich.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl