Miasto Ustroń

"Łowcy Naukowych Przygód"


  • dydaktyczno-wyrównawczych (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),
  • rozwijających uzdolnienia (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),
  • opartych na metodzie eksperymentu (dla wszystkich uczniów szkół nr 3 i nr 6),
  • specjalistycznych (dla uczniów każdej ze szkół, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów klas IV),
  • dydaktyczno-wyrównawczych (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy I, IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI),
  • warsztatów rozwijających uzdolnienia (dla uczniów szkół nr 1, nr 2 i nr 5 z klasy IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami z klas V–VI).
Projekt „Łowcy naukowych przygód” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2016 roku i potrwa do 31 lipca 2018 roku.
Wartość projektu: 1 269 375,14 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 142 437,63 zł.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl