Miasto Ustroń

Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Modernizacja ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz instalacja inteligentnych solarnych ławek miejskich w przestrzeni publicznej”, mająca na celu udostępnienie mieszkańcom, turystom, kuracjuszom nowoczesnych rozwiązań w obszarze turystyki i rekreacji współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Realizacja projektu polegała na modernizacji ścieżki spacerowej w dzielnicy Jaszowiec oraz montaż 5 szt. miejskich ławek solarnych z hot spotem, możliwością ładowania i stojakami na rowery przy ulicy Wczasowej, Brody, Pana Tadeusza, Rynku i Alei Legionów.

Całkowita wartość projektu: 165.791,03 zł
Środki unijne: 85.481,00 zł
Środki z budżetu Miasta: 80.310,03 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl