Miasto Ustroń

Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017r.

Treść dokumentu znajduje się w załączniku.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl