Miasto Ustroń

Otto Windholz

Jeden z ostatnich ustroniaków wywodzący się ze społecznoości żydowskiej, syn Józefa Windholza, właściciela palarni kawy w Ustroniu w tzw. „Bocianówce”. Od 1968 roku osiadł na stałe w Australii, jednak nie zapomniał o swoich korzeniach.
Członek Towarzystwa Miłośników Ustronia. Jako pierwszy upomniał się o uporządkowanie grobów żydowskich, które leżały poza nowymi granicami cmentarza komunalnego na Gojach. Fundator pomnika przy ul. Ogrodowej upamiętniającego ustrońską synagogę zburzoną przez hitlerowców w 1939 roku. Autor wielu artykułów o Ustroniu a także ofiarodawca licznych, dawnych fotografii ze swojego bogatego archiwum.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl