Miasto Ustroń

Paweł Sztefek

Tel. 505 241 697, 33 854 34 28
E-mail: radny.pawel.sztefek@gmail.com

Kadencja: VIII
Okręg: nr 3
Komitet wyborczy: KWW USTROŃ TWORZYMY RAZEM

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA RODZINY I ŚRODOWISKA - Członek Komisji
  • KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Członek Komisji
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 3 (Osiedle Ustroń Centrum ulice: Os. Manhatan blok nr 1 - 10)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl