Miasto Ustroń

Komunikacja kolejowa

Ustroń Dworzec
43-450 Ustroń, ul. Dworcowa 3
Tel. 33 854 23 85
Ustroń Zdrój
43-450 Ustroń, ul. Grażyńskiego 4
Tel. 33 854 33 45
Ustroń Polana
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 1

Rozkład jazdy PKP: rozklad-pkp.pl
Rozkład jazdy Koleje Śląskie: kolejeslaskie.com
Rozkład jazdy PKP Intercity: www.intercity.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl