Miasto Ustroń

Prof. Karol Daniel Kadłubiec

Wybitny i ceniony etnograf, folklorysta, dialektolog, badacz kultury ludowej i działacz społeczny. Profesor został odznaczony tytułem  Honorowego Obywatela Ustronia za całokształt działalności inspirującej i propagatorskiej na niwie ustrońskiej kultury, a nade wszystko za popularyzację dokonań prof. Jana Szczepańskiego i naukowe opracowanie jego dzienników.
Prof. Daniel Kadłubiec doceniony został także za propagowanie działalności artystycznej reprezentacyjnych zespołów artystycznych Ustronia tj. EL „Czantoria” i ER „Równica”, a także publikowanie na łamach Kalendarza Ustrońskiego i Pamiętnika Ustrońskiego cennych artykułów o tematyce folklorystycznej i historycznej.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl