Miasto Ustroń

Prof. zw. Jan Szczepański

Wybitny socjolog urodzony w Ustroniu, mieszkający na stałe w Warszawie. Znakomita postać w świecie nauki, a przy tym człowiek o głębokim poczuciu przynależności do wspólnoty ludzkiej, w tym także do społeczności lokalnej, w której się wychował.
Profesor Jan Szczepański przy każdej okazji podkreślał swoje chłopskie pochodzenie i przypominał ustrońskie korzenie kulturowe.
Autor wielu książek i publikacji z dziedziny socjologii i szeroko pojętej humanistyki, które na stałe weszły do kanonu polskiej literatury naukowej. O swojej wielkiej miłości do Ustronia i beskidzkich stron rodzinnych pisze w książce „Korzeniami wrosłem w ziemię".
Z okazji 80. urodzin Rada Miasta przyznała prof. Janowi Szczepańskiemu pierwszy w historii tytuł Honorowego Obywatela Ustronia. W kwietniu 2012 roku w centrum Ustronia przy Bibliotece Miejskiej postawiono pomnik – jest to monument przedstawiający Profesora siedzącego na ławce i patrzącego w stronę przysiółka Brzezina na Zawodziu, miejsca gdzie przyszedł na świat.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl