Miasto Ustroń

Przedszkole nr 1

43-450 Ustroń, ul. Partyzantów 9
Tel. 33 854 22 95
E-mail: przedszkole1.ustron@op.pl
Strona www: p1ustron.szkolnastrona.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl