Miasto Ustroń

Przedszkole nr 5

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 127
Tel. 33 854 27 96
E-mail: p5u@wp.pl
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl