Miasto Ustroń

"Radosne przedszkolaki"


Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu polegającego na rozszerzeniu oferty przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń, tj.:


·         Przedszkole nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 9
·         Przedszkole nr 2 w Ustroniu, ul. Strażacka 1
·         Przedszkole nr 4 w Ustroniu, ul. Wiśniowa 13
·         Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127
·         Przedszkole nr 6 w Ustroniu, ul. Szeroka 7
·         Przedszkole nr 7 w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 16

W ramach projektu przewidziano:
·         Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.
·         Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.:

zajęcia indywidualne:
o   Terapia logopedyczna
o   Terapia pedagogiczna
o   Terapia psychologiczna
o   Integracja sensoryczna
 
zajęcia grupowe:
o   Gimnastyka korekcyjna
o   Fizjoterapia
o   Arteterapia
o   Muzykoterapia
o   Socjoterapia
o   Terapia pedagogiczna
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Termin realizacji projektu: 01.03.2018 – 31.08.2019

Wartość projektu: 1 617 043,14 zł
Dofinansowanie: 1 374 486,67 zł (85%)
Wkład własny: 242 556,47 zł (15%)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl