Miasto Ustroń

Roman Siwiec

Tel. 508 555 751, 33 854 53 36
E-mail: romansiwiec4@gmail.com

Kadencja: VIII
Okręg: nr 2
Komitet wyborczy: KWW PROJEKT USTROŃ

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA RODZINY I ŚRODOWISKA - Przewodniczący
  • KOMISJA KOORDYNACYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA INFRASTRUKTURY- Członek Komisji
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 2 (Osiedle Ustroń Poniwiec ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Bażantów, Cisowa, Dębowa, Drozdów (od nr 7 po stronie lewej i od nr 18 po stronie prawej), Grabowa, Głogowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kalinowa, Klonowa, Katowicka II nr 78, Limbowa, Lipowa (od nr 11 po stronie lewej i od nr 12 po stronie prawej), Słowików, Topolowa, Wiązowa)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl