Miasto Ustroń

"Rynek jako Salon Miasta - Rewitalizacja Rynku w Ustroniu"

Należy jednocześnie stwierdzić, że prezentowany projekt realizuje cele polityki regionalnej państwa oraz szczegółowe cele zawarte w Uzupełnieniu ZPORR. Jednocześnie zaplanowana w ramach projektu interwencja doskonale odpowiada na zidentyfikowane potrzeby społeczności lokalnej Ustronia.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl