Miasto Ustroń

Siła płynie z gór - ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5Wartosć projektu ogółem (po zakończeniu ): 443 655.92 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 421 836.83 PLN
Dofinansowanie: 358 561.30 PLN
Wkład własny: 85 094.62 PLN
% dofinansowania:  85.00

Beskidzka 5 – mikroregion turystyczny, który tworzy pięć gmin Beskidu Śląskiego: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła. Każda z miejscowości tworzących Beskidzką 5 posiada swoje własne hasło promocyjne wywodzące się z hasła głównego i bezpośrednio odwołujące się do charakteru gminy:

- Brenna – „ Siła spokoju”
- Istebna – „ Siła tradycji”
- Szczyrk – „ Siła energii”
- Ustroń – „ Siła zdrowia”
- Wisła – „ Siła źródeł”

Beneficjentem bezpośrednim reprezentującym Beskidzką 5 wobec Instytucji Zarządzającej RPO WSL jest Miasto Ustroń, pozostałe gminy są beneficjentami pośrednimi i partnerami projektu.

Przedmiotem  projektu jest przeprowadzenie dwuetapowej, ogólnopolskiej kampanii promocyjnej , której głównym efektem będzie wypromowanie marki i zaprezentowanie walorów turystycznych „Beskidzkiej 5” na szczeblu ogólnopolskim.

Kampania polegać będzie  na udziale w telewizyjnym programie śniadaniowym (lato, zima), kampanii bilbordowej w 5 największych miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław), promocji w czasopismach lotniskowych (lotnisko Balice, Pyrzowice), kampanii internetowej.

Więcej informacji ...

Siła płynie z gór - KAMPANIA ZIMOWA 2009/2010


Siła płynie z gór - zima
Artykuł o Beskidzkiej 5 w czasopismach lotniskowych - Kraków i Katowice ( grudzień 2009)

Kampania internetowa na portalu onet.pl
Mailing na portalu onet.pl

Siła płynie z gór - KAMPANIA LETNIA 2010
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl