Miasto Ustroń

Sławomir Haratyk

Tel. 723 470 267, 33 854 53 83
E-mail: ustron12@gmail.com

Kadencja: VIII
Okręg: nr 11
Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA  - Członek Komisji
  • KOMISJA REWIZYJNA - Członek Komisji
  • KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 11 (Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Orzechowa, Owocowa, Skoczowska (do nr 101 po stronie lewej i do nr 100F po stronie prawej), Sosnowa, Wodna)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl