Miasto Ustroń

Szlak do Jaszowca

Oznakowany kolorem czarnym.
Trasa prowadzi w przeważającej części Bulwarami Wiślanymi do dzielnicy wczasowej Jaszowiec. Na trasie jest Park Lazarów, Dawny Zakład Kąpieli Borowinowych, Muzeum Ustrońskie, Rezydencja Parkowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Staw kajakowy, Amfiteatr i zabudowania starej papierni.
Długość trasy ok. 9 km, czas przejścia ok. 3,5 godz.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl