Miasto Ustroń

Szlak Jeleniczka

Oznakowany kolorem niebieskim.
W pierwszym odcinku trasa prowadzi wzdłuż potoku Bładniczka.
Na trasie pomnik rozstrzelanych mieszkańców Ustronia, studnie głębinowe, pole biwakowe oraz punkty widokowe.
Długość trasy ok. 5,5 km, czas przejścia ok. 2 godz.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl