Miasto Ustroń

Szlak Widokowy

Oznakowany kolorem czerwonym.
Trasa bardzo atrakcyjna pod względem widokowym i wymaga mocniejszego obuwia. W drodze powrotnej przy ul. 3 Maja warto odwiedzić Oddział Muzeum Ustrońskiego Zbiory Marii Skalickiej.
Długość trasy ok. 9,5 km, czas przejścia ok. 4 godz.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl