Miasto Ustroń

Szlak Zabytkowy

Oznakowany kolorem niebieskim.
Trasa obfituje w dużą ilość ciekawych obiektów, zabytków kultury materialnej.
Długość trasy ok. 4 km, czas przejścia ok. 1,5 godz.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl