Miasto Ustroń

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie”

Miasto Ustroń zrealizowało projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie”
Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Cel bezpośredni projektu:
Ograniczenie "niskiej emisji" zanieczyszczeń i poprawa stanu środowiska naturalnego w Ustroniu w wyniku kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację Szkoły:
- remont i ocieplenie elewacji budynku,
- remont i ocieplenie pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji gazowej,
- modernizacja kotłowni gazowej, w tym wymiana źródła ciepła.

Beneficjent: Miasto Ustroń
Priorytet: 5. Środowisko
Działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
Typ projektów: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

Całkowita wartość projektu (po zakończeniu inwestycji): 1 088 142.42 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 897 244.36 PLN
Dofinansowanie: 762 657.70 PLN
Wkład własny: 325 484.71 PLN
% dofinansowania: 85.00

Projekt został zrealizowany w latach 2008-2011.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl