Miasto Ustroń

Trasy rowerowe

Główna trasa czerwona, tzw. Euroregionalna, nr 24: prowadzi z Jasnowic do Chałupek. Przez Ustroń przebiega na odcinku 12,2 km od granic z miastem Wisła, wałem wzdłuż rzeki Wisły w kierunku Skoczowa. Do głównej trasy dołączają subtrasy:

Nr 12:
oznakowana kolorem niebieskim, Ustroń - Jaworze, na terenie Ustronia o długości 6,7 km

Nr 13: oznakowana kolorem zielonym, Świerklany Górne - Ustroń, na terenie Ustronia o długości 3,1 km.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl