Miasto Ustroń

Uroczysta Inauguracja Roku Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Jana Szczepańskiego / 08.10.2018

Program V Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego

 
08.10.2018 (poniedziałek)

9.00 – Otwarcie WSNFiS (Centrum Konferencyjne WEiNoE UŚ, Cieszyn, ul. Bielska 62)
9.00 - 10.00 – Powitanie gości: mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz

Wystąpienia okolicznościowe:
prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – Honorowy Rektor WSNFiS; Janusz Król – Starosta Powiatu Cieszyńskiego; Ireneusz Szarzec – Burmistrz Miasta Ustroń; Ryszard Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna; prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów; dr hab. Paweł Starosta prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej, prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 dr hab. Marek Rembierz: prezentacja książki W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego. Tom IV

9.45-10.00 – otwarcie wystawy koronek Józefa Golca
10.00-10.45 – Wykład inauguracyjny:
prof. zw. dr hab. Jerzy Bartmiński: Polski etos narodowy: szlachecki, chłopski, miejski…?

10.45-11.15 – Przerwa kawowa
11.15-12.45 – Wykłady Mistrzów:
11.15-12.00 – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek: Między rozumem szlachetnym a furią. O człowieku zranionym
12.00-12.45 – prof.  zw. dr hab. Bogdan Dembiński: Od jaskini Platona do fizyki kwantowej
Dyskusja

13.00-13.30 – Przejazd autokarem do Ustronia
13.30-13.45 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Prof. Jana Szczepańskiego
13.45-14.45 – Obiad (pierogarnia „U Aniołów”, Ustroń, ul. Grażyńskiego 2)
15.30-17.00 – I dzień konferencji (MDK „Prażakówka”, Ustroń, ul. Daszyńskiego 28)

Dyskusja

17.30-19.45 – Promocja książki ks. prof. Janusza Mariańskiego Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017: (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych) – (Muzeum Ustrońskie, ul. Hutnicza 3, Ustroń). 
20.00 – Uroczysta kolacja (hotel Wilga, Zdrojowa 7, Ustroń)


09.10.2018 (wtorek)

9.00-11.00 – II część konferencji („Wilga”, ul. Zdrojowa 7, Ustroń) –
Dyskusja

11.15-11.30 – Przerwa kawowa
11.30-13.30 – Warsztaty metodologiczne:
13.30-14.30 – obiad („Wilga” Ustroń)
14.30-15.00 – przejazd autokarem z Ustronia do Czeskiego Cieszyna
15.00- 18.00 – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie
18.00 – Powrót do Cieszyna i Ustronia
 
10.10.2018 (środa)

09.15 – Otwarcie WSNFiS dla młodzieży (Centrum Konferencyjne UŚ WEiNOE w Cieszynie)
09.30-12.00 –  Panel dyskusyjny mgr Stanisław Kubicius, dr hab. Marek Rembierz
12.00-12.30 – Obiad (stołówka studencka UŚ)
12.35-14.00 – Warsztaty dla uczniów
14.05 –  Zakończenie
11.10.2018 (czwartek)
10.00 –Otwarcie WSNFiS (Ustroń, SP nr 1?)
10.15-11.00 – Wykład inauguracyjny prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec (Uniwersytet Ostrawski) 11.15-
11.15-12.45 – Warsztaty dla uczniów
12.50-13.20 – Obiad (stołówka SP nr 1 w Ustroniu)
13.25 – Zakończenie
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl