Miasto Ustroń

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 33 85 79 325
E-mail: usc@ustron.pl

Kierownik BEATA CHLEBEK 
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl