Miasto Ustroń

Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu
Zadanie pn.: Utworzenie strefy rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu,  polegające na przebudowie siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Całkowita wartość projektu: 65 973,98 zł
Środki unijne: 40 532,00 zł
Środki z budżetu Miasta: 25 441,98 zł
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl