Miasto Ustroń

Wincenty Janus

Tel. 691 134 690
E-mail: wicus51@gmail.com

Kadencja: VIII
Okręg: nr 10
Komitet wyborczy: KWW WSPÓLNIE DLA USTRONIA I ARTURA KLUZA

Wchodzi w skład Komisji:
  • KOMISJA KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI MIASTA - Członek Komisji
  • KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA - Członek Komisji
Okręg wyborczy: nr 10 (Osiedle Ustroń Hermanice ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Folwarczna, Jabłoniowa, Jana Sztwiertni (od nr 32 po stronie prawej i od nr 17A po stronie lewej), Katowicka (od nr 150 do nr 178 po stronie prawej i od nr 155 do nr 201 po stronie lewej), Laskowa, Malinowa, Osiedlowa, Porzeczkowa, Różana)
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl