Miasto Ustroń

Wisła, Ustroń…zostaję dłużej – dostaję więcej

Akcja promocyjna „Wisła, Ustroń…zostaję dłużej, dostaję więcej” oparta jest na współpracy na rzecz rozwoju turystyki sąsiednich miejscowości we współpracy z Kolejami Śląskimi.
Stała, dobrze układająca się współpraca miast z gestorami prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego zaowocowała wydaniem karty rabatowej uprawniającej do skorzystania z promocyjnych cen na określone w niej atrakcje turystyczne.
Celem karty jest promowanie osób i grup przebywających w ośrodka w Wiśle i Ustroniu, które uiściły opłatę miejscową lub opłatę uzdrowiskową. Zebrana opłata stanowi dla miast dochód pozwalający na realizację wielu zadań i inwestycji, które w widoczny sposób przyczyniają się do wzbogacenia oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej obu miast.

Przygotowane karty rabatowe wydawane są w obiektach noclegowych działających na terenie obu miejscowości.  Karty dystrybuowane w ramach akcji "Wisła, Ustroń... zostaję dłużej, dostaję więcej" uprawniają turystów do skorzystania z promocyjnych cen (niższych o 15%) na określone w nich ustrońskie i wiślańskie atrakcje turystyczne oraz na  bezpłatne przejazdy Kolejami Śląskimi w piątki oraz w weekendy na trasie Wisła Głębce - Ustroń oraz Ustroń - Wisła Głębce w terminie 10 czerwca do 1 września 2018r.
Karty rabatowe przysługują obiektom noclegowym rozliczającym się z Miastem z pobieranej opłaty uzdrowiskowej.
Przystąpienie do akcji przez obiekt noclegowy jest dobrowolne i zależy od właściciela obiektu.

Otrzymanie karty rabatowej przez osobę, która uiściła opłatę uzdrowiskową jest również możliwe w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w pok. 24 na I piętrze w godzinach pracy Urzędu pod warunkiem okazania dowodu uiszczenia opłaty uzdrowiskowej.
W razie pytań zarówno ze strony gestorów, jak i turystów prosimy o kontakt z Wydziałem: e-mail: promocja@ustron.pl, tel. 33 857 93 28, 33 857 93 48 . 
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl