Miasto Ustroń

Włodzimierz Gołkowski

Moment przyznania honorowego obywatelstwa wspomina z niezwykłym sentymentem: „Wiadomość ta mile mnie zaskoczyła i wzruszyła. Jestem dumny, że żyłem i pracowałem tak wiele lat wśród społeczeństwa miasta, które w dobie totalnej i nie zawsze obiektywnej krytyki lat minionych zdobyło się na rzetelną ocenę wysiłku kogoś, kto przepracował wiele trudnych, ale i twórczych lat dla dobra miasta i jego zacnych obywateli”.
Włodzimierz Gołkowski przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego prezydium Gminnej a potem Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle a następnie w 1964 roku objął zwierzchnictwo nad Miejską Radą Narodową w Ustroniu, zaś w latach 1973-1982 był naczelnikiem miasta. W tym czasie współpracował z generałem Jerzym Ziętkiem przy budowie Jaszowca i Zawodzia. Dzięki jego zaangażowaniu zrealizowano wiele inwestycji oraz czynów społecznych, w tym czasie powstał m.in. amfiteatr miejski. Autor wielu wspomnień oraz fraszek zamieszczanych w regionalnych almanachach.
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl