Miasto Ustroń

Wydział Administracji Elektronicznej

Tel. 33 85 79 346, 33 85 79 347

Kierownik Referatu Informatyki MICHAŁ GLAJC
Tel. 33 85 79 333

Naczelnik MAREK LANDOWSKI
Tel. 33 85 79 333
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl