Miasto Ustroń

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami

Tel. 33 85 79 318, 33 85 79 323, 33 85 79 338

Naczelnik ALEKSANDRA KWIECIEŃ-ZAWADA
Tel. 33 85 79 324

Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl