Miasto Ustroń

Wydział Budżetu i Księgowości

Tel. 33 85 79 307, 33 85 79  309, 33 85 79 340

Kasa
Tel. 33 85 79 312

Naczelnik ARKADIUSZ GRANDA  
Tel. 33 85 79 359 
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl