Miasto Ustroń

Wydział Organizacyjny

Tel. 33 85 79 315, 33 85 79 334, 33 85 79 341

Biuro Podawcze  
Tel. 33 85 79 350

Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Tel. 33 85 79 354

Kadry
Tel. 33 85 79 357

Biuro Rady Miasta
Tel.
33 85 79 317
E-mail:
radamiasta@ustron.pl

Naczelnik IRENEUSZ STANIEK

Tel. 33 85 79 358
Herb Ustroń

Miasto Uzdrowisko

USTROŃ

Adres: 43-450 Ustroń, Rynek 1
Telefon: +48 33 85 79 300
biuropodawcze@ustron.pl
www.ustron.pl